Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a eshop ETONERY s.r.o., IČO: 47560100, IČDPH: SK:2023983115 (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.etonery.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Podporované spôsoby doručenia
• Rozvoz v rámci Slovenskej republiky
• Dobierka (Slovenská pošta)
• Expresná balíková služba
Tovar bude dodaný v správnom druhu a množstve na základe objednávky zákazníka, v dohodnutej cene a príslušne zabalený. Tovar bude doručený, resp. odoslaný v najkratšej možnej lehote.

3. Cena za dodanie tovaru
• Rozvoz tovaru je v rámci Slovenskej republiky zdarma pri objednávke v hodnote nad 60€ bez DPH.

    Pri objednávke do 60€ bez DPH hradí dopravu zákazník:
        - Doručenie tovaru Slovenskou poštou je 3 €  bez DPH, balné je zdarma.
        - Doručenie tovaru Expresnou balíkovou službou je  8 € bez DPH, balné je     zdarma.
       
• Za doručenie objednávky s adresou doručenia mimo územia SR účtujeme poplatok podľa aktuálneho cenníka vybraného prepravcu. O cene prepravy je zákazník informovaný pred odoslaním e-mailom.

4. Termín dodania
• Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude doručený do troch pracovných dní. Ak tovar náhodou nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní na sklad. Objednaný tovar je možné, po telefonickom dohovore, prebrať v predajni na Hlavnej ulici č. 593/53 v Stupave.

5. Podporované spôsoby platby
• Prevodný príkaz
o Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa a ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky zákazník. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá. Objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obidve strany nedohodli inak.
• Vkladom na účet
o Kupujúci na základe pred faktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa. Do účelu platy uvedie číslo pred faktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá. Objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obidve strany nedohodli inak.
• Dobierkou
o Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
• V hotovosti
o Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

6. Stornovanie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky alebo e-mailom na adresu predajna@etonery.sk. Kupujúci súhlasí s úhradou penále v rozsahu 8 - 20 EUR zrušením objednávky až po expedícii objednaného tovaru.