Frankiermaschine DM50/55, K700


  • Čierna: Frankiermaschine DM50/55, K700
  • Modrá:
  • Červená:
  • Žltá: